GUESTS & DIGNITARIES

At Bada Rawla

The family has hosted many dignitaries in the past. To name a few (not in any particular order):

His Excellency The Late President Of India ,Dr. Sarvapally Radhakrishnan
The late Prime Minister Of India Shri Morarji Desai
Swami Vivekanand
Samarth Guru Ramdas
Pandit Madan Mohan Malviya
Saint Mother Theresa
His Holiness Burhanuddin Sahab
Late Shri Jayprakash Narayan
Bharat Ratna Shri Ravi Shankar
Late Pt. Shyama Charan Shukla
Shankaracharya Shri Swaroopananda Saraswati
Shankaracharya Kanchi Kamkoti Peetham Shri Jayendra Saraswati
Swami Satyamitrananda ji Giri – Bharat Mata Mandir Haridwar
Shri Balasahab Devrus
Shri K. C. Sudarshan Ji
Shri Dr Rajendra ‘Rajju Bhaiya’
Sir C.P. Ramaswami Iyer
Mananiya Shri Ashok Singhal ji President VHP
US Ambassadors Mr. Robert Gohen and Mr. Richard Celeste
Late Sardar Pannikker
Late Shri N.G. Ranga
Late Shri Humayun Kabir
Late Shri Minoo Masani